Organi kluba


Vodstvo in organi kluba v letu 2018/19:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen:ime.priimek@kas.si

 

Predsednik/ca: Mia Hočevar

Podpredsednik/ca: Martin Praček

Svetnik/ca v Zvezi ŠKIS in Svetu ŠOLS: Sergej Praček

Blagajnik: Neža Mikuš

Tajnica: Katja Lavrenčič

Člani IO: Monika Curk, Staša Vidic, Urška Čuk, Sergej Praček, Nika Pregelj

Člani nadzornega odbora: Mariša Tripković, Lan Žvanut, Rok Lavrenčič, Sara Trošt, Simon Pavlič

Predsednica dijaške sekcije: Nika Pregelj