Posts Tagged "MSPI"


Do cilja jih loči le še 100 tisoč podpisov Ali ste vedeli, da je v Evropski uniji 340 avtohtonih narodnih manjšin? 100 milijonov govorcev manjšinskih in regionalnih jezikov? Evropska državljanksa pobuda Minority SafePack (MSPI) poziva EU k sprejetju niza pravnih ukrepov za izboljšanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin, med njimi tudi izboljšanje položaja zamejskih Slovencev in Slovenk. Za uradno obravnavo in vpeljajo ukrepov je...

Read More