Organi kluba


Vodstvo in organi kluba v letu 2016/17:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen:ime.priimek@kas.si

 

Predsednik/ca: Mia Hočevar

Podpredsednik/ca: Martin Praček

Svetnik/ca v Zvezi ŠKIS in Svetu ŠOLS: Barbara Slukan

Blagajnik: Anja Slemič

Tajnica: Katja Lavrenčič

Člani IO: Monika Curk, Lan Žvanut, Rok Lavrenčič, Barbara Slukan, Sergej Praček

Člani nadzornega odbora: Andreja Petrovčič, Lara Štefančič, Mariša Tripković, Natalija Vidic

Predsednik dijaške sekcije: Sergej Praček