Organi kluba


Vodstvo in organi kluba v letu 2016/17:

Kateremukoli članu odborov in aktivistu kluba lahko pošljete e-pošto na naslov, ki je sestavljen:ime.priimek@kas.si

 

Predsednik/ca: Natalija Vidic

Podpredsednik/ca: Mia Hočevar

Svetnik/ca v Zvezi ŠKIS in Svetu ŠOLS: Barbara Slukan

Blagajnik: Anja Slemič

Tajnica: Sara Trošt

Člani IO: Martin Praček, Mariša Tripkovič, Monika Curk

Člani nadzornega odbora: Andreja Petrovčič, Lara Štefančič, Urška Čuk, Jaka Močivnik (nadomestni član), Rok Lavrenčič (nadomestni član)

Predsednik dijaške sekcije: Sergej Praček