KAŠ

Klub Ajdovskih študentov in dijakov


UGODNOSTI

PROJEKTI

Za ogled posameznega projekta, se z miško pomaknite na sliko

NOVICE

Najnovejše novice

Volitve 2018/2019

Volitve 2018/2019

VOLITVE KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 2018/19   Za predsednico Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2018/2019 je kandidirala Mia Hočevar, rojena 1995, študentka podiplomskega študija slovenistike in zgodovine na UL Filozofska fakulteta s svojo ekipo: podpredsednik: Martin Praček blagajničarka: Neža Mikuš tajnica: Katja Lavrenčič in ostalimi člani Izvršnega odbora: Monika Curk, Staša Vidic, Urška Čuk, Sergej Praček in Nika Pregelj.   Za svetnika Sveta ŠOLS je kandidiral Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta. Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS je kandidiral Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta.   Za nadzorni odbor so kandidirali naslednji člani: Rok Lavrenčič, letnik 1995, študent dodiplomskega študija medicine na UL Medicinska fakulteta; Lan Žvanut, letnik 1997, študent dodiplomskega študija turizma na UP FTŠ – Turistica; Mariša Tripković, letnik 1996, študentka dodiplomskega študija matematike in fizike na Pedagoška fakulteta; Sara Trošt, letnik 1995, študentka dodiplomskega študija logopedije na UL Pedagoška fakulteta in Simon Pavlič, letnik 1998, študent dodiplomskega študija na UL Fakulteta...

Preberi več
VABILO NA SKUPŠČINO

VABILO NA SKUPŠČINO

Spoštovane članice in člani! Leto je naokoli in zopet je čas, da pregledamo minulo delo in izvolimo predstavnike Kluba ajdovskih študentov in dijakov. Skupščina Kluba ajdovskih študentov in dijakov bo v petek,            16. novembra 2018, ob 20:00 uri na sedežu Kluba ajdovskih študentov in dijakov, Cesta IV. prekomorske 61/a, 5270 Ajdovščina (v večnamenski dvorani Mladinskega kulturnega centra in hotela Ajdovščina). Predlagan je naslednji dnevni red: Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda Poročilo predsednika Poročilo blagajnika Poročilo nadzornega odbora Predstavitev kandidatov za organe KAŠ in kandidatov za svetnika v Svetu ŠOLS in svetnika v svetu Zveze ŠKIS Volitve v organe KAŠ in svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS Zaključek Skupščine in zdravica Statut Kluba ajdovskih študentov in dijakov je na voljo na klubu ter na spletni strani www.kas.si, za volitve svetnika v Zvezo ŠKIS in Svet ŠOLS se uporablja Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, ki je vpogled na klubu ter na spletni strani www.kas.si. Vsi, ki bi želeli stopiti na zmagovito pot angažiranega člana KAŠeve družine ste vabljeni, da se...

Preberi več

EKIPA

Vodstvo kluba se predstavi =). Ostale člane in organe kluba najdete pod zavihkom O KLUBU/ORGANI KLUBA.

Mia Hočevar

Mia Hočevar

Predsednica

  • Vodenje 100%
Martin Praček

Martin Praček

Podpredsednik

  • Iznajdljivost 100%
Anja Slemič

Anja Slemič

Blagajnik

  • Računovodstvo 100%
Katja Lavrenčič

Katja Lavrenčič

Tajnica

  • Organizacija 100%
Sergej Praček

Sergej Praček

Predsednik dijaške sekcije

  • Ideje 100%
Barbara Slukan

Barbara Slukan

Svetnica v zvezi ŠKIS in svetu ŠOLS

  • Energija 100%