KAŠ

Klub Ajdovskih študentov in dijakov


UGODNOSTI

PROJEKTI

Za ogled posameznega projekta, se z miško pomaknite na sliko

NOVICE

Najnovejše novice

Obvestilo o spremembi uradnih ur

Obvestilo o spremembi uradnih ur

O B V E S T I L O Uradne ure Infotočke in ŠOUPostaje KAŠ 8. decembra 2018 odpadejo. Hvala za...

Preberi več
Katalog IJZ KAŠ in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Katalog IJZ KAŠ in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Katalog informacij javnega značaja   1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa: KLUB AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (KAŠ) Odgovorna oseba: Mia Hočevar, predsednica Datum prve objave kataloga: november 2018 Datum zadnje spremembe: 16. 11. 2018 Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.kas.si/ Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna na sedežu KAŠ     2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa Kratek opis delovnega področja organa: Klub ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ) je društvo študentov in dijakov z območja občin Ajdovščina in Vipava, ustanovljeno leta 1993. Skrbimo za bogato obštudijsko življenje, študentske ugodnosti, izobraževanje, rekreacijo in druženje mladih. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot KLUB AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (KAŠ) Cesta IV. prekomorske 61a 5270 Ajdovščina Telefon: 059 014 291 (pisarna), 051 654 002 (infotočka) Organigram organa dostopen na spletnem naslovu: http://www.kas.si/splosno/ 2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij Pristojna oseba: Mia Hočevar, predsednica Telefon: 041 654 002 E-naslov: mia.hocevar@kas.si 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in...

Preberi več
Volitve 2018/2019

Volitve 2018/2019

VOLITVE KLUBA AJDOVSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 2018/19   Za predsednico Kluba ajdovskih študentov in dijakov v letu 2018/2019 je kandidirala Mia Hočevar, rojena 1995, študentka podiplomskega študija slovenistike in zgodovine na UL Filozofska fakulteta s svojo ekipo: podpredsednik: Martin Praček blagajničarka: Neža Mikuš tajnica: Katja Lavrenčič in ostalimi člani Izvršnega odbora: Monika Curk, Staša Vidic, Urška Čuk, Sergej Praček in Nika Pregelj.   Za svetnika Sveta ŠOLS je kandidiral Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta. Za svetnika Sveta Zveze ŠKIS je kandidiral Sergej Praček, rojen 1999, študent dodiplomskega študija biotehnologije na UL Biotehniška fakulteta.   Za nadzorni odbor so kandidirali naslednji člani: Rok Lavrenčič, letnik 1995, študent dodiplomskega študija medicine na UL Medicinska fakulteta; Lan Žvanut, letnik 1997, študent dodiplomskega študija turizma na UP FTŠ – Turistica; Mariša Tripković, letnik 1996, študentka dodiplomskega študija matematike in fizike na Pedagoška fakulteta; Sara Trošt, letnik 1995, študentka dodiplomskega študija logopedije na UL Pedagoška fakulteta in Simon Pavlič, letnik 1998, študent dodiplomskega študija na UL Fakulteta...

Preberi več

EKIPA

Vodstvo kluba se predstavi =). Ostale člane in organe kluba najdete pod zavihkom O KLUBU/ORGANI KLUBA.

Mia Hočevar

Mia Hočevar

Predsednica

  • Vodenje 100%
Martin Praček

Martin Praček

Podpredsednik

  • Iznajdljivost 100%
Anja Slemič

Anja Slemič

Blagajnik

  • Računovodstvo 100%
Katja Lavrenčič

Katja Lavrenčič

Tajnica

  • Organizacija 100%
Sergej Praček

Sergej Praček

Predsednik dijaške sekcije

  • Ideje 100%
Barbara Slukan

Barbara Slukan

Svetnica v zvezi ŠKIS in svetu ŠOLS

  • Energija 100%